7 การลุกฮือของ LGBTQ ก่อนสโตนวอลล์

การจลาจลสโตนวอลล์ในปี 1969 เป็นจุดเปลี่ยนครั้งประวัติศาสตร์สำหรับสิทธิเกย์ แต่การจลาจลเล็กๆ หลายครั้งเกิดขึ้นก่อนสโตนวอลล์ เนื่องจากชุมชน LGBTQ ได้ต่อต้านการล่วงละเมิดและความไม่เท่าเทียมกัน การจลาจลสโตนวอลล์ในปี 1969 ถือเป็นการจลาจลที่มีชื่อเสียงและมีอิทธิพลมากที่สุดสำหรับสิทธิเล สเบี้ยน เกย์ คนข้ามเพศ และเพศทาง เลือก (LGBTQ+) แต่พวกเขาไม่ใช่กลุ่ม LGBTQ+ ที่ลุกฮือขึ้นเป็นครั้งแรก การจลาจลเล็กๆ หลายครั้งเกิดขึ้นก่อนสโตนวอลล์—บางกรณีใช้เวลากว่าทศวรรษ—เพื่อต่อต้านการล่วงละเมิด มักมาจากตำรวจ และความเหลื่อมล้ำ...